Klauzula informacyjna

Szanowny Czytelniku/Użytkowniku!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
  Miarki 2, 46-200 Kluczbork.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
  w Kluczborku można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej: adres Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, 46 – 200 Kluczbork, ul. Miarki 2 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 77 418 26 12, 77 418 20 34.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są w celach:
 • udostępniania, odzyskiwania, windykacji zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych lub ich zniszczenia,
 • świadczenia usług informacyjnych, kulturalnych i oświatowych,
 • statystycznych,
 • ochrony sprzętu komputerowego przed użyciem niezgodnie z regulaminem,
 • ochrony mienia publicznego (monitoring wizyjny).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji zadań statutowych Biblioteki.
 2. Pani/Pana dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
  i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
 3. Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy w celu ochrony mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel. Dane te mogą być przekazywane jedynie na pisemny wniosek uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie poza teren Polski (UE) Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 5. Dane są używane wyłącznie do celów wymienionych ust. 3 i w tym zakresie dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, bycia zapomnianym jeśli nie posiada Pani/Pan zobowiązań wobec Biblioteki oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 8. Usunięcie danych, tym samym zaprzestanie dalszego przetwarzania, powinno odbywać się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, uwzględniając potwierdzenie tożsamości tej osoby.
 9. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy prawa, na podstawie umów powierzenia firmie obsługującej system informatyczny lub osoba, której dane dotyczą wyraziła na to pisemną zgodę.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających
  z odrębnych przepisów, w tym przepisów archiwalnych. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy, gdy jest Pani/Pan dłużnikiem lub ciążą na Pani/Panu wobec Biblioteki zobowiązania innego rodzaju. Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 28 dni.
 11. Przy zapisie do Biblioteki dzieci do lat 13 do zbierania i przetwarzania danych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.