Klauzula informacyjna

Szanowny Czytelniku/Użytkowniku!

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Kluczborku informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna,
  Miarki 2, 46-200 Kluczbork.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczborku można skontaktować się za pośrednictwem poczty tradycyjnej: adres Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, 46 – 200 Kluczbork, ul. Miarki 2 z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych, poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod nr tel. 77 418 26 12, 77 418 20 34.
 3. Dane osobowe pozyskiwane są w celach:
 • udostępniania zbiorów,
 • odzyskania udostępnionych zbiorów bibliotecznych, dochodzenia roszczeń z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych lub ich zniszczenia,
 • świadczenia usług informacyjnych, kulturalnych i oświatowych,
 • statystycznych
 • ochrony mienia publicznego (monitoring wizyjny).
 1. Dane osobowe są zbierane, przekazywane i przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach, Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Ustawa z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej.
  Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane są w celu ochrony mienia, uważając to za swój usprawiedliwiony cel.
 1. Dane osobowe czytelników nie będą udostępnianie poza teren Polski (UE) Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  Nagrania z monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom.
 1. Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia, niepodlegania profilowaniu, bycia zapomnianym jeśli nie posiada zobowiązań wobec Biblioteki oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 3. Usunięcie danych, tym samym zaprzestanie dalszego przetwarzania, powinno odbywać się na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, uwzględniając potwierdzenie tożsamości tej osoby.
 4. Podane dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w sytuacji, kiedy zezwalają na to przepisy prawa, na podstawie umów powierzenia firmie obsługującej system informatyczny lub czytelnik wyraził na to pisemną zgodę.
 5. Dane osobowe czytelnika Biblioteki są przechowywane po utracie przez niego tego statusu, przez okres 3 lat. Odstępstwo od tej reguły może mieć miejsce wtedy, gdy czytelnik jest dłużnikiem lub ciążą na nim wobec Biblioteki zobowiązania innego rodzaju.
  Dane z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 28 dni.
 1. Przy zapisie do Biblioteki dzieci i młodzieży do lat 17 do zbierania i przetwarzania danych wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.