Plan Rozwoju Biblioteki

    Plan Rozwoju Biblioteki na lata 2014 – 2016 jest efektem uczestnictwa Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w trzeciej rundzie Programu Rozwoju Bibliotek.

    Podczas pracy nad Planem Rozwoju Biblioteki została przeprowadzona analiza SWOT biblioteki, określono potencjał biblioteki, scharakteryzowano społeczność lokalną – jej zasoby oraz potrzeby i problemy.

    Na lata 2014 – 2016 zaplanowano cele i działania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku w następujących obszarach:

  • Informacja
  • Wiedza
  • Edukacja
  • Kultura
  • Wspieranie rozwoju społeczności lokalnej
  • Promocja biblioteki.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem Rozwoju Biblioteki. Pełna wersja dokumentu jest dostępna do pobrania tutaj.

 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy
Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym
dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce
jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.